Imajući u vidu da se nauka sve više primjenjuje u svakodnevnom životu došli smo na ideju da organizujemo forum pod nazivom „Školski naučni forum“.

Organizovanje ovakvog događaja doprinijelo bi boljem upoznavanju sa drugim učesnicima.

Smatramo da je svako mišljenje veoma važno, i da je korist foruma u tome što se znanja mogu iskoristiti u različite svrhe a ne samo u nastavi.

Mišljenja smo da je nedovoljno ovakih događaja, te smo odlučili da pokrenemo inicijativu i da organizujemo ovakav vid takmičenja od velikog značaja za našu budućnost.

Učenicima je potrebno više vannastavnih aktivnosti.

Održavanje foruma trebalo bi da pređe u tradiciju, da bi buduće generacije mogle da iskažu svoje znanje i kreativnost.

Dobrobit organizovanja foruma bi se odrazilo i u nastavnim procesima.

 

O FORUMU:

Forum  će se po prvi put organizovati u JU „Poljoprivredna škola Banja Luka“.

Pobjednik, odnosno škola čija ekipa odnese pobjedu, biće organizator sledećeg „Školskog Naučnog Foruma“.

Predviđeno je da se forum organizuje prve subote u novembru mjesecu.

Zamišljeno je da svaki naredni forum ima novi slogan.

Ovaj put slogan je „Misli Zeleno“.

Mišljenja smo da uz ovaj slogan idu mnoge teme, koje su od izuzetnog značaja za našu okolinu i nas same. Kao što je nuklearna energija, reciklaža, otpadne vode, zagađenost vazduha i druge.

Smatramo da su teme dovoljno adekvatne i da mogu pružiti kvalitetno debatovanje i argumentovane razgovore među ekipama.

Organizatori će se pobrinuti da se delegati ugodno osećaju, te da osim takmičarskog dijela foruma imamo i vantakmičarski dio gdje su predviđena predavanja, izložbe na temu fizike i hemije, te mnogi drugi propratni sadržaji.

Škole koje su pozvane da učestvuju su:

 1. POLJOPRIVREDNA ŠKOLA BANJA LUKA
 2. MEDICINSKA ŠKOLA, BANJA LUKA
 3. TEHNOLOŠKA ŠKOLA, BANJA LUKA
 4. GRAĐEVINSKA ŠKOLA, BANJA LUKA
 5. GIMNAZIJA, BANJA LUKA
 6. EKONOMSKA ŠKOLA, BANJA LUKA
 7. TEHNIČKA ŠKOLA, BANJA LUKA
 8. SREDNJOŠKOLSKI CENTAR GAUDEAMUS, BANJA LUKA
 9. POLJOPRIVREDNA ŠKOLA MARIBOR, SLOVENIJA
 10. POLJOPRIVREDNA ŠKOLA NOVO MESTO, SLOVENIJA
 11. SREDNJA ŠKOLA ČELINAC, ČELINAC

PROPOZICIJE:

-Sve gore navedene škole će biti pozvane na forum.

-Kada škole, odnosno njihovi predstavnici potvrde učešće i pošalju popunjenu prijavu koja će im biti dostavljena, naši oraganizatori će im dostaviti temu koja se tiče slogana ovog foruma, odnosno „Misli Zeleno“.

-Neke od tema su nuklearna energija, reciklaža, otpadne vode, zagađenost vazduha i druge.

-Zadatak ekipa je da obrade problem zadate teme i ponude svoje rješenje.

-Svaka škola će prijaviti ekipu od po 3 člana i 1 mentora po izboru.

-Jedna škola može najviše da prijavi dvije ekipe.

-Mentor može da bude učenik ili nastavnik, profesor, predavač, zavisno od izbora članova ekipe.

-Sve ekipe će imati jednako vrijeme da pripreme svoje teme, to je 12 dana, od dana dostavljanja zadate teme.

-Forum će se organizovati u prostorijama JU „Poljoprivredna škola Banja Luka“.

-Delegati će izlagali svoje teme, iznositi probleme i njihova rješenja. Svaka ekipa ima tačno 10minuta za izlaganje.

-Izlaganje se vrši uz prezentaciju pomoću računara, pokazni eksperiment ili drugačije, sve po izboru delegata.

-Delegati će imati vrijeme za debatu, gde bi predstavnici drugih škola imali pravo da postavljaju pitanja i potrude se da obore njihov prijedlog odnosno rješenje datog problema.

-Debata je vremenski ograničena na 7minuta.

-Nakon debate i odbrane ekipe koja izlaže svoju temu, uslijediće glasanje.

-Svi delegati imaju pravo glasa bez izuzetka.

-Glasa se po principu:  Za/Uzdržan /Protiv

-Glasovi se sabiraju i odnos glasova određuje da li je tema zadovoljila debatu ili nije.

-Ekipe, čija je tema zadovoljila kriterije ostalih delegata, ulaze u uži krug za izbor najbolje ekipe.

-Najbolju ekipu bira žiri.

-Članovi žirija su uvažene osobe škole u kojoj se forum održava.

-Žiri glasa po sisemu, dajuci bodove od 1 do (broja prisutnih ekipa).

-Bodovi se sabiraju i određuju pobjednika.

-Pobjednička ekipa osvaja pehar i organizuje sljedeći „Školski Naučni Forum“.

-Svi učesnici foruma dobijaju zahvalnice i prigodne poklone naših sponzora.

 

Sve dodatne informacije možete pronaći na našem sajtu:

www.skolskinaucniforum.webs.com

Facebook stranici:

Školski Naučni Forum

Pišite nam na e-mail:

naucniforum.16@hotmail.com

 

Obrazac za prijavu ekipa preuzmite O V D J E