Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SVA ZANIMANJA U STRUCI POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

PLAN I PROGRAM ZA ZANIMANJE PREHRAMBENI TEHNIČAR

Stručne kvalifikacije:

 • planira, nadzire i obavlja poslove u prehrambenoj industriji;
 • upravlja, reguliše, kontroliše savremene uređaje i mjerne instrumente;
 • primjenjuje stečeno stručno teorijsko znanje za obavljanje poslova i zadataka iz struke;
 • razvija kreativnost u tehnološkim operacijama u proizvodnom procesu;
 • poznaje i primenjuje standarde o kvalitetu hrane;
 • posjeduje sposobnost za timski rad;
 • posjeduje o značaju proizvodnje zdrave hrane;
 • posjeduje osnovna znanja o ekonomskom poslovanju;
 • poznaje i koristi znanja iz informatike;
 • koristi znanja iz oblasti zaštite na radu;
 • razvija ekološku svijest.

Opis poslova

Prehrambeni tehničari organizuju primanje, rukovanje, čuvanje i usklađivanje prehrambenih sirovina i proizvoda, vode prehrambene proizvodne trake i rade u odgovarajućim nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijama. Mogu raditi u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradi mesa i riba, voća i povrća, u mlinarstvu i preradi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i skroba, ulja i masti, vina i drugih pića, kvasca i sirćeta, u tehnologiji fermentacijskih procesa i obradi otpadnih voda.

Prema tome, osposobljeni su za rad u cjelokupnoj prehrambrenoj industriji i zanatstvu, s mogućnošću prilagođavanja pojedininim prehrambrenim tehnologijama.

Radni uslovi

S obzirom na činjenicu da prehrambreni tehničari rade na vrlo raznolikim poslovima u različitim vrstama proizvodnje, njihovi se radni uslovi razlikuju od jedne radne sredine do druge. Tako su npr. sasvim drugačije prilike u nekoj mesno-prerađivačkoj industriji od one u proizvodnji slatkiša. No i u istoj proizvodnoj grani u različitim preduzećima radni se uslovi mogu bitno razlikovati, zavisno od stepena savremenosti konkretne tehnologije.

Zajedničko je svim prehrambenim tehničarima upotreba brojnih mjernih istrumenata, aparatura, proizvodnih mašina i hemijskih sredstava, pa s tim u vezi i velika odgovornost za njihovu ispravnu primjenu. Kako su obično zaduženi za cijele proizvodne linije, imaju i organizacijsku, voditeljsku i kontrolnu funkciju

Poželjne osobine, osposobljavanje i dalje školovanje

Prije svega, kandidati za ovo zanimanje ne smiju biti kliconoše niti bolovati od alergije na prehrambene sirovine i njihove prerađevine. U poslu je potreban dobar vid, normalan sluh te osjetljivost na mirise i okuse. Zbog prilagođavanja različitim tehnologijama i čestim promjenama u tehnološkim procesima, potrebno je imati opšte intelektualne sposobnosti. Zbog rada sa namirnicama, važna je preciznost i svjesnost u radu. Kao organizatori i voditelji pojedinih dijelovima proizvodnje, prehrambeni tehničari trebaju da imaju i određene organizacijske sposobnosti te smisao za komunikaciju i timski rad.

Obrazovanje za prehrambenog tehničara traje četiri godine. Značajan dio za osposobljavaju za ovo zanimanje čini praktična nastava i stručna praksa. Prehrambeni se tehničari školuju u različitim srednjim školama. Nakon završetka četverogodišnjeg obrazovanja učenici polažu završni ispit. Zanimanje prehrambenog tehničara završno je zanimanje s kojim se učenici mogu zaposliti ili nastaviti školovanje na srodnim fakultetima i visokoškolskim ustanovama.

Srodna zanimanja

Prehrambenim tehničarima srodna su sva industrijska i zanatska zanimanja koja se bave preradom prehrambenih sirovina. To su npr. mlinari, pekari, mesari, mljekari, slastičari, rukovodioci prehrambenim mašinama. Bliski su im i inženjeri prehrambene tehonologije, a donekle i agronomi i veterinari.

Svi predmeti u toku školovanja

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
1 Srpski jezik
2 Strani jezik
3 Fizičko vaspitanje
4 Matematika
5 Informatika
6 Istorija
7 Biologija
8 Demokratija i ljudska prava
9 Hemija
10 Geografija
11 Vjeronauka
12 Kultura religija
13 Etika*
B: STRUČNI PREDMETI
1 Higijena i kontrola
2 Poznavanje sirovina
3 Mašine i uređaji
4 Mikrobiologija
5 Prehrambena tehnologija
6 Tehnološke operacije
7 Ambalaža i pakovanje
7 Biohemija
8 Tehnologija gotove hrane
9 Analiza i kontrola kvaliteta namirnica
10 Industrijska mikrobiologija
11 Biotehnologija
12 Nutricionizam
13 Osnove preduzetništva
14 Izborni predmet
15 Praktična nastava