Nivo složenosti: IV, четверогодишња стручна школа

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СВА ЗАНИМАЊА У СТРУЦИ ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ЗАНИМАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

Стручне квалификације:

 • планира, наѕире и обавља послове у прехрамбеној индустрији;
 • управља, регулише, контролише савремене уређаје и мјерне инструменте;
 • примјењује стечено стручно теоријско знање за обављање послова и задатака из струке;
 • развија креативност у технолошким операцијама у производном процесу;
 • познаје и примењује стандарде о квалитету хране;
 • посједује способност за тимски рад;
 • посједује о значају производње здраве хране;
 • посједује основна знања о економском пословању;
 • познаје и користи знања из информатике;
 • користи знања из области заштите на раду;
 • развија еколошку свијест.

Опис послова

Прехрамбени техничари организују примање, руковање, чување и усклађивање прехрамбених сировина и производа, воде прехрамбене производне траке и раде у одговарајућим наѕорно-аналитичким и развојним лабораторијама. Могу радити у производњи млијека и млијечних производа, преради меса и риба, воћа и поврћа, у млинарству и преради брашна, у производњи кондиторских производа, шећера и скроба, уља и масти, вина и других пића, квасца и сирћета, у технологији ферментацијских процеса и обради отпадних вода.

Према томе, оспособљени су за рад у цјелокупној прехрамбреној индустрији и занатству, с могућношћу прилагођавања поједининим прехрамбреним технологијама.

Радни услови

С обзиром на чињеницу да прехрамбрени техничари раде на врло разноликим пословима у различитим врстама производње, њихови се радни услови разликују од једне радне средине до друге. Тако су нпр. сасвим другачије прилике у некој месно-прерађивачкој индустрији од оне у производњи слаткиша. Но и у истој производној грани у различитим предузећима радни се услови могу битно разликовати, зависно од степена савремености конкретне технологије.

Заједничко је свим прехрамбеним техничарима употреба бројних мјерних иструмената, апаратура, производних машина и хемијских средстава, па с тим у вези и велика одговорност за њихову исправну примјену. Како су обично задужени за цијеле производне линије, имају и организацијску, водитељску и контролну функцију

Пожељне особине, оспособљавање и даље школовање

Прије свега, кандидати за ово занимање не смију бити клицоноше нити боловати од алергије на прехрамбене сировине и њихове прерађевине. У послу је потребан добар вид, нормалан слух те осјетљивост на мирисе и окусе. Због прилагођавања различитим технологијама и честим промјенама у технолошким процесима, потребно је имати опште интелектуалне способности. Због рада са намирницама, важна је прецизност и свјесност у раду. Као организатори и водитељи појединих дијеловима производње, прехрамбени техничари требају да имају и одређене организацијске способности те смисао за комуникацију и тимски рад.

Образовање за прехрамбеног техничара траје четири године. Значајан дио за оспособљавају за ово занимање чини практична настава и стручна пракса. Прехрамбени се техничари школују у различитим средњим школама. Након завршетка четверогодишњег образовања ученици полажу завршни испит. Занимање прехрамбеног техничара завршно је занимање с којим се ученици могу запослити или наставити школовање на сродним факултетима и високошколским установама.

Сродна занимања

Прехрамбеним техничарима сродна су сва индустријска и занатска занимања која се баве прерадом прехрамбених сировина. То су нпр. млинари, пекари, месари, мљекари, сластичари, руководиоци прехрамбеним машинама. Блиски су им и инжењери прехрамбене техонологије, а донекле и агрономи и ветеринари.

Сви предмети у току школовања

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Српски језик
2 Страни језик
3 Физичко васпитање
4 Математика
5 Информатика
6 Историја
7 Биологија
8 Демократија и људска права
9 Хемија
10 Географија
11 Вјеронаука
12 Култура религија
13 Етика*
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1 Хигијена и контрола
2 Познавање сировина
3 Машине и уређаји
4 Микробиологија
5 Прехрамбена технологија
6 Технолошке операције
7 Амбалажа и паковање
7 Биохемија
8 Технологија готове хране
9 Анализа и контрола квалитета намирница
10 Индустријска микробиологија
11 Биотехнологија
12 Нутриционизам
13 Основе предузетништва
14 Изборни предмет
15 Практична настава