O nama

Ono čime se Poljoprivredna škola naročito ponosi je višedecenijska tradicija. Osnovana je davne 1923. godine na vrtovima i njivama tadašnje “Carske bašte” (pokusna stanica) kao Niža poljoprivredna škola i bila prva takva škola na prostoru BiH.
Škola je živela i menjala se zavisno od burnih promena na ovim prostorima. Postojala je kao niža, pa zatim srednja poljoprivredna škola, u svom sastavu imala domaćičku školu a jedno vreme bila zajedno sa višom poljoprivrednom školom. Nosila je razna imena, od Niže poljoprivredne preko Ratarsko stočarske škole, Srednje poljoprivredne škole, Centra za školovanje kadrova u poljoprivredi, Poljoprivredno tehnološkog centra, a od 1992. nosi sadašnje ime – Poljoprivredna škola Banja Luka.
Na početku je bila, za svoje vreme, moderna i dobro opremljena škola sa internatom. Tridesetih godina prošlog veka imala je zgradu sa centralnim grejanjem, kupatilima, radiom i kućnim bioskopom, a ekonomiju sa modernim štalama, svinjcima, staklenikom, inkubatorima, mlekarom… Prolazila je kroz nekoliko značajnih ciklusa investicione izgradnje i rekonstrukcije. Razvijala se i ekonomija prateći savremene tokove u poljoprivredi što je obezbeđivalo kvalitetnu praktičnu nastavu i ugled školske ekonomije kao poljoprivrednog proizvođača.
Do 1951. godine boravak u internatu je besplatan. Narednih godina učenici plaćaju smeštaj, a 1960. godine internat se gasi i gube se velike prednosti života škole tog tipa.
Smisao postojanja i razlog za poseban ponos su generacije učenika koje su u ovoj školi učile struku, život, ljubav… Za 85 godina rada, Poljoprivredna škola je dala poljoprivredi, prehrambenoj industriji i veterinarstvu preko osam i po hiljada svršenih učenika.

Danas, škola je u svojoj prvobitnoj zgradi koja je proširena i osavremenjena. Dobila je pekaru, fiskulturnu salu sa teretanom, informatički kabinet, laboratoriju, radne kabinete za profesore, konferencijsku salu, ali tako da je sačuvala svoj stari šarm.
Od 1998. godine postaje jedna od četiri eksperimentalne škole. Aktivan je učesnik FAR i EU-VET programa. Stručni tim škole učestvuje u izradi novog Nastavnog plana i programa sa modularnim pristupom.
Školska ekonomija danas radi u znatno smanjenom obimu. Ima 70 ha zemlje (najviše je imala 115 ha), od toga 10 ha voćnjaka, 500 metara kvadratnih zaštićenog prostora, ima pčelinjak, glistenjak…
Trenutno školu pohađa oko 900 učenika u zanimanjima: poljoprivredni, veterinarski i prehrambeni tehničar, a od trogodišnjih cvećar-vrtlar, mesar i pekar. Nastavu drži oko 50 profesora.
A sutra … Poljoprivredna škola nastavlja svoju misiju nastojeći da bude verna dugoj tradiciji i spremna za izazove budućeg vremena.