О нама

Оно чиме се Пољопривредна школа нарочито поноси је вишедеценијска традиција. Основана је давне 1923. године на вртовима и њивама тадашње “Царске баште” (покусна станица) као Нижа пољопривредна школа и била прва таква школа на простору БиХ.
Школа је живела и мењала се зависно од бурних промена на овим просторима. Постојала је као нижа, па затим средња пољопривредна школа, у свом саставу имала домаћичку школу а једно време била заједно са вишом пољопривредном школом. Носила је разна имена, од Ниже пољопривредне преко Ратарско сточарске школе, Средње пољопривредне школе, Центра за школовање кадрова у пољопривреди, Пољопривредно технолошког центра, а од 1992. носи садашње име – Пољопривредна школа Бања Лука.
На почетку је била, за своје време, модерна и добро опремљена школа са интернатом. Тридесетих година прошлог века имала је зграду са централним грејањем, купатилима, радиом и кућним биоскопом, а економију са модерним шталама, свињцима, стаклеником, инкубаторима, млекаром… Пролазила је кроз неколико значајних циклуса инвестиционе изградње и реконструкције. Развијала се и економија пратећи савремене токове у пољопривреди што је обезбеђивало квалитетну практичну наставу и углед школске економије као пољопривредног произвођача.
До 1951. године боравак у интернату је бесплатан. Наредних година ученици плаћају смештај, а 1960. године интернат се гаси и губе се велике предности живота школе тог типа.
Смисао постојања и разлог за посебан понос су генерације ученика које су у овој школи училе струку, живот, љубав… За 85 година рада, Пољопривредна школа је дала пољопривреди, прехрамбеној индустрији и ветеринарству преко осам и по хиљада свршених ученика.

Данас, школа је у својој првобитној згради која је проширена и осавремењена. Добила је пекару, фискултурну салу са теретаном, информатички кабинет, лабораторију, радне кабинете за професоре, конференцијску салу, али тако да је сачувала свој стари шарм.
Од 1998. године постаје једна од четири експерименталне школе. Активан је учесник ФАР и ЕУ-ВЕТ програма. Стручни тим школе учествује у изради новог Наставног плана и програма са модуларним приступом.
Школска економија данас ради у знатно смањеном обиму. Има 70 ха земље (највише је имала 115 ха), од тога 10 ха воћњака, 500 метара квадратних заштићеног простора, има пчелињак, глистењак…
Тренутно школу похађа око 900 ученика у занимањима: пољопривредни, ветеринарски и прехрамбени техничар, а од трогодишњих цвећар-вртлар, месар и пекар. Наставу држи око 50 професора.
А сутра … Пољопривредна школа наставља своју мисију настојећи да буде верна дугој традицији и спремна за изазове будућег времена.