Nivo složenosti: III, трогодишња стручна школа

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СВА ЗАНИМАЊА У СТРУЦИ ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Стручне квалификције:

 • Програм обједињава и мијења програме трогодишњих занимања пољопривредне школе произвођач биљне и сточарске производње
 • Програм се састоји од општеобразовног и стручног дијела, у којем ће ученик стећи основна знања и вјештине.
 • Програм се остварује у ново опремљеним школским кабинетима, економији пољопривредне школе, пластеницима, те у сарадњи са Институтом за пољопривреду и Пољопривредним факултетом.
 • Програм омогућава путовања на домаће и међународне сајмове и изложбе, те учествовање на такмичењима.

Током трогодишњег школовања ученик научи организовати, надгледати и ускладити биљну и сточарску производњу у пољопривредним предузећима и на приватним пољопривредним економијама – предузећима.

Као агропроизвођач ученик је оспособљен:

 • препознати и примјенити специфичност појединих технологија у биљној, органској и анималној производњи,
 • употребљавати пољопривредне машине и стројеве, уређаје, алате и опрему у биљној, органској и анималној производњи,
 • одабрати методе и средства за заштиту биља,
 • проводити начела добре пољопривредне праксе и одрживог развоја,
 • пратити и примјењивати законске прописе заштите на раду и заштите животне средине,
 • примјењивати основе предузетничког пословања и организације рада.
 • Самозапошљавање у систему „Самостални пољопривредни произвођач“, предузећа, обрта и задруга које се баве пољопривредном производњом.
 • Рад на ратарским, воћарским, виноградарским и винарским економијама – предузећима.
 • Покретање сопствене производње и сопственог бизниса
  • у пластеницима,
  • стакленицима,
  • цвјећарској и вртларској производњи
  • воћарској производњи
  • виноградарској производњи, као и производњи вина
  • пчеларској и рибарској производњи
  • у склопу сточарства – узгајати крупну и ситну стоку и перад, те послове као што су храњење, товљење и узгој домаћих животиња
  • као и органска пољопривредна производња.

Практична настава се изводи, према наставном плану и програму стручног НПП а за стицање квалификације Агропроизвођач у редовном образовању, у: специјализованим учионицама Пољопривредне школе, учионицама на отвореном, пољопривредним апотекама, заштићеним просторима, воћњацима са одабраним воћним врстама, винском подруму, сточарским фармама практикуму, творницама сточне хране, фарми, складишту пољопривредних производа, пољопривредној економији.

Сви предмети у току школовања

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Српски језик
2 Страни језик
3 Физичко васпитање
4 Математика
5 Информатика
6 Историја
7 Демократија и људска права
8 Хемија
9 Биологија
10 Вјеронаука
11 Култура религија
12 Етика
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1 Биљна производња
2 Пољопривредна механизација
3 Сточарство
4 Основе предузетништва
5 Заштита биља
6 Практична настава