Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SVA ZANIMANJA U STRUCI POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

Stručne kvalifikcije:

 • Program objedinjava i mijenja programe trogodišnjih zanimanja poljoprivredne škole proizvođač biljne i stočarske proizvodnje
 • Program se sastoji od opšteobrazovnog i stručnog dijela, u kojem će učenik steći osnovna znanja i vještine.
 • Program se ostvaruje u novo opremljenim školskim kabinetima, ekonomiji poljoprivredne škole, plastenicima, te u saradnji sa Institutom za poljoprivredu i Poljoprivrednim fakultetom.
 • Program omogućava putovanja na domaće i međunarodne sajmove i izložbe, te učestvovanje na takmičenjima.

Tokom trogodišnjeg školovanja učenik nauči organizovati, nadgledati i uskladiti biljnu i stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim preduzećima i na privatnim poljoprivrednim ekonomijama – preduzećima.

Kao agroproizvođač učenik je osposobljen:

 • prepoznati i primjeniti specifičnost pojedinih tehnologija u biljnoj, organskoj i animalnoj proizvodnji,
 • upotrebljavati poljoprivredne mašine i strojeve, uređaje, alate i opremu u biljnoj, organskoj i animalnoj proizvodnji,
 • odabrati metode i sredstva za zaštitu bilja,
 • provoditi načela dobre poljoprivredne prakse i održivog razvoja,
 • pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite životne sredine,
 • primjenjivati osnove preduzetničkog poslovanja i organizacije rada.
 • Samozapošljavanje u sistemu „Samostalni poljoprivredni proizvođač“, preduzeća, obrta i zadruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
 • Rad na ratarskim, voćarskim, vinogradarskim i vinarskim ekonomijama – preduzećima.
 • Pokretanje sopstvene proizvodnje i sopstvenog biznisa
  • u plastenicima,
  • staklenicima,
  • cvjećarskoj i vrtlarskoj proizvodnji
  • voćarskoj proizvodnji
  • vinogradarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji vina
  • pčelarskoj i ribarskoj proizvodnji
  • u sklopu stočarstva – uzgajati krupnu i sitnu stoku i perad, te poslove kao što su hranjenje, tovljenje i uzgoj domaćih životinja
  • kao i organska poljoprivredna proizvodnja.

Praktična nastava se izvodi, prema nastavnom planu i programu stručnog NPP a za sticanje kvalifikacije Agroproizvođač u redovnom obrazovanju, u: specijalizovanim učionicama Poljoprivredne škole, učionicama na otvorenom, poljoprivrednim apotekama, zaštićenim prostorima, voćnjacima sa odabranim voćnim vrstama, vinskom podrumu, stočarskim farmama praktikumu, tvornicama stočne hrane, farmi, skladištu poljoprivrednih proizvoda, poljoprivrednoj ekonomiji.

Svi predmeti u toku školovanja

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
1 Srpski jezik
2 Strani jezik
3 Fizičko vaspitanje
4 Matematika
5 Informatika
6 Istorija
7 Demokratija i ljudska prava
8 Hemija
9 Biologija
10 Vjeronauka
11 Kultura religija
12 Etika
B: STRUČNI PREDMETI
1 Biljna proizvodnja
2 Poljoprivredna mehanizacija
3 Stočarstvo
4 Osnove preduzetništva
5 Zaštita bilja
6 Praktična nastava