Agroproizvođač

 • Program objedinjava i mijenja programe trogodišnjih zanimanja poljoprivredne škole proizvođač biljne i stočarske proizvodnje
 • Program se sastoji od opšteobrazovnog i stručnog dijela, u kojem će učenik steći osnovna znanja i vještine.
 • Program se ostvaruje u novo opremljenim školskim kabinetima, ekonomiji poljoprivredne škole, plastenicima, te u saradnji sa Institutom za poljoprivredu i Poljoprivrednim fakultetom.
 • Program omogućava putovanja na domaće i međunarodne sajmove i izložbe, te učestvovanje na takmičenjima.

Tokom trogodišnjeg školovanja učenik nauči organizovati, nadgledati i uskladiti biljnu i stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim preduzećima i na privatnim poljoprivrednim ekonomijama – preduzećima.

Kao agroproizvođač učenik je osposobljen:

 • prepoznati i primjeniti specifičnost pojedinih tehnologija u biljnoj, organskoj i animalnoj proizvodnji,
 • upotrebljavati poljoprivredne mašine i strojeve, uređaje, alate i opremu u biljnoj, organskoj i animalnoj proizvodnji,
 • odabrati metode i sredstva za zaštitu bilja,
 • provoditi načela dobre poljoprivredne prakse i održivog razvoja,
 • pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite životne sredine,
 • primjenjivati osnove preduzetničkog poslovanja i organizacije rada.
 • Samozapošljavanje u sistemu „Samostalni poljoprivredni proizvođač“, preduzeća, obrta i zadruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
 • Rad na ratarskim, voćarskim, vinogradarskim i vinarskim ekonomijama – preduzećima.
 • Pokretanje sopstvene proizvodnje i sopstvenog biznisa
  • u plastenicima,
  • staklenicima,
  • cvjećarskoj i vrtlarskoj proizvodnji
  • voćarskoj proizvodnji
  • vinogradarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji vina
  • pčelarskoj i ribarskoj proizvodnji
  • u sklopu stočarstva – uzgajati krupnu i sitnu stoku i perad, te poslove kao što su hranjenje, tovljenje i uzgoj domaćih životinja
  • kao i organska poljoprivredna proizvodnja.

Praktična nastava se izvodi, prema nastavnom planu i programu stručnog NPP a za sticanje kvalifikacije Agroproizvođač u redovnom obrazovanju, u: specijalizovanim učionicama Poljoprivredne škole, učionicama na otvorenom, poljoprivrednim apotekama, zaštićenim prostorima, voćnjacima sa odabranim voćnim vrstama, vinskom podrumu, stočarskim farmama praktikumu, tvornicama stočne hrane, farmi, skladištu poljoprivrednih proizvoda, poljoprivrednoj ekonomiji.