Tim za samovrednovanje

Tim za samovrednovanje

U školi je imenovan Tim za samovrednovanje kvaliteta rada škole u školskoj 2020/21. godini.

Tim je imenovan u sastavu:

 1. Nada Rosić, pedagog – koordinator Tima,
 2. Jasna Petrović, pomoćnik direktora,
 3. Sanja Vujović, psiholog,
 4. Marijana Bumbić, socijalni radnik,
 5. Mirko Jelisavac, nastavnik stručno teorijske nastave,
 6. Darko Pušonja, nastavnik informatike,
 7. Zorica Vuković, nastavnik stručno teorijske nastave,
 8. Biljana Bespaljko, nastavnik biologije,
 9. Mara Mišić, nastavnik matematike,
 10. Duška Škrbić, bibliotekar,
 11. Rada Čičić, nastavnik stručno teorijske nastave,
 12. Radomir Laganin nastavnik stručno teorijske nastave,
 13. Bojana Vučić, nastavnik stručno teorijske nastave
 14. Mirela Kunić, nastavnik stručno teorijske

U skladu sa članom 155. stav 1, 2, 3, 4, 5 i 6, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18), u srednjoj školi se, u cilju unapređenja kvaliteta obrazovnovaspitnog rada, vrši vrednovanje kvaliteta rada škole. Samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje rada škole vrši se prema metodologiji koju propisuje Republički pedagoški zavod.

Samovrednovanje rada škole je procjena kvaliteta rada koju provodi škola, kao sistem unutrašnjeg osiguranja i unapređenja kvaliteta rada.

Spoljašnje vrednovanje rada škole podrazumijeva procjenu kvaliteta rada koju provodi Republički pedagoški zavod kao sistem spoljašnjeg osiguranja i unapređenja kvaliteta rada.

Vrednovanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada škole vrši se procjenom kvaliteta rada u ključnim područjima rada škole, definisanim kao standardi kvaliteta i to:

 1. Upravljanje i rukovođenje ustanovom
 2. Poučavanje i učenje
 3. Učenička postignuća
 4. Podrška učenicima
 5. Organizacija i sadržaj Nastavnih planova i programa
 6. Ljudski, materijalni i resursi unutar škole
 7. Sistemi i procesi osiguranja kvaliteta

Standardi se procjenjuju kroz indikatore kvaliteta, što podrazumijeva da su, za svaki od standarda, definisani indikatori kvaliteta.

Interesne strane koje su uključene u proces samovrednovanja su članovi kolektiva, učenici, roditelji i poslodavci. U procesu samovrednovanja koriste se podaci  iz  redovnih evidencija nastavnika, stručnih saradnika i upravnih organa škole i partnerskih preduzeća u kojima učenici obavljaju praktičnu nastavu.