Тим за самовредновање

Тим за самовредновање

У школи је именован Тим за самовредновање квалитета рада школе у школској 2020/21. години.

Тим је именован у саставу:

 1. Нада Росић, педагог – координатор Тима,
 2. Јасна Петровић, помоћник директора,
 3. Сања Вујовић, психолог,
 4. Маријана Бумбић, социјални радник,
 5. Мирко Јелисавац, наставник стручно теоријске наставе,
 6. Дарко Пушоња, наставник информатике,
 7. Зорица Вуковић, наставник стручно теоријске наставе,
 8. Биљана Беспаљко, наставник биологије,
 9. Мара Мишић, наставник математике,
 10. Душка Шкрбић, библиотекар,
 11. Рада Чичић, наставник стручно теоријске наставе,
 12. Радомир Лаганин наставник стручно теоријске наставе,
 13. Бојана Вучић, наставник стручно теоријске наставе
 14. Мирела Кунић, наставник стручно теоријске

У складу са чланом 155. став 1, 2, 3, 4, 5 и 6, Закона о средњем образовању и васпитању, („Службени гласник Републике Српске“ број 41/18), у средњој школи се, у циљу унапређења квалитета образовноваспитног рада, врши вредновање квалитета рада школе. Самовредновање и спољашње вредновање рада школе врши се према методологији коју прописује Републички педагошки завод.

Самовредновање рада школе је процјена квалитета рада коју проводи школа, као систем унутрашњег осигурања и унапређења квалитета рада.

Спољашње вредновање рада школе подразумијева процјену квалитета рада коју проводи Републички педагошки завод као систем спољашњег осигурања и унапређења квалитета рада.

Вредновање квалитета образовно-васпитног рада школе врши се процјеном квалитета рада у кључним подручјима рада школе, дефинисаним као стандарди квалитета и то:

 1. Управљање и руковођење установом
 2. Поучавање и учење
 3. Ученичка постигнућа
 4. Подршка ученицима
 5. Организација и садржај Наставних планова и програма
 6. Људски, материјални и ресурси унутар школе
 7. Системи и процеси осигурања квалитета

Стандарди се процјењују кроз индикаторе квалитета, што подразумијева да су, за сваки од стандарда, дефинисани индикатори квалитета.

Интересне стране које су укључене у процес самовредновања су чланови колектива, ученици, родитељи и послодавци. У процесу самовредновања користе се подаци  из  редовних евиденција наставника, стручних сарадника и управних органа школе и партнерских предузећа у којима ученици обављају практичну наставу.