Nivo složenosti: III, трогодишња стручна школа

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СВА ЗАНИМАЊА У СТРУЦИ ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ЗАНИМАЊЕ МЕСАР

Стручне квалификције:

  • влада знањем и вјештинама прераде меса и производње месних прерађевина;
  • користити машине и уређаје у месној индустрији;
  • посједује развијену способност за самостално обављање послова на основу технолошке документације и упутстава прописаних поступака о раду;
  • примјењује знање из области хигијене и квалитета меса и месних прерађевина;
  • посједује вјештину конфекционирања и продаје меса;
  • посједује способност тимског рада;
  • оспособљен да се прилагођава разним ситуацијама на радном мјесту;
  • посједује знање из области заштите на раду;
  • развија еколошку свијест.

Опис послова

Месари углавном обрађују дијелове закланих животиња. Њихов посао укљуцује следеће радне задатке: преузимање стоке за клање; омамљивање и клање (односно убијање електрицном струјом); шурење, скидање цекиња и опаљивање (код свиња); скидање коже (код говеда); отварање трупа и вађење цријевног комплета; расијецање трупа те вађење мозга и ендокриних жлијезда; примарна и секундарна обрада цријева; обрада бута и плећки; топљење масног ткива и искориштавање леђа, врата, слабина и главе свиња и говеда. Осим припреме свјежег меса за продају, месари и конзервишу месо хемијским средствима, залеђивањем и димљењем, израђују барене и полутрајне кобасице и зимску саламу, разлиците полутрајне и трајне сухомеснате производе и сланину.
Месари могу радити у занаству и у индустријској производњи. У занатским радионицама обављају све наведене послове сукцесивно, док у индустријској производњи обицно за радно вријеме само поједине операције. У занатским радњама и продавницама месари режу, вагају и продају свјеже месо и сухомеснате производе.

Радни услови

Месари раде претежно стојећи, у покрету или у погнутом ставу у затвореном (ријетко отвореном) простору, при дневној или умјетној расвјети. У радним просторијама температура зрака креће се од 100 Ц до 300 Ц уз знатну влажност и пропух те релативно јаку буку. Неки се послови обављају при повишеној температури уз знатна испаравања, а неки опет при ниској температури( од -40Ц до +60Ц ) да се месо не би покварило. У индустријској линијској производњи, због понављања истих радних операција, цесто долази до једнолицности и замора. Због опасности од повреда, месари током рада носе одговарајућу заштитну одјећу.

Пожељене особине, оспособљавање и запошљавање

Месари требају бити снажније тјелесне грађе. Мишићна снага, руцна спретност и добра усклађеност покрета с видним опажањима (окуломоторна координација) битне су за успјех у овом занимању. Корисна у послу може бити и способност распознавања боја, а мирисна и окусна осјетљивост помаже при провјери квалитета сировина и производа. Због природе посла, у клаоници, месар треба бити нераздражљива, емоционално уравнотежена особа. За месаре у продаваоницама меса и сухомеснатих производа пожељно је да буду љубазни, сусретљиви и поштени. Иако у занимању могу радити људи оба пола, посебно на одређеним пословима на индустрији, ипак је ово занимање погодније за мушкарце због, у просјеку, њихових већих тјелесних могућности.
Месари се школују три године у средњим струцним школама. Месари се запошљавају у клаоницама, у индустрији за прераду меса, у занатским радионицама те у продавницама меса и месних прерађевина.

Сродна занимања

Блиско занимање месару је техничар-технолог меса, а у одређеном смислу и сва занимања која се баве стоком (сточар, мљекар и сл.)

Сви предмети у току школовања

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Српски језик
2 Страни језик
3 Физичко васпитање
4 Математика
5 Информатика
6 Историја
7 Демократија и људска права
8 Хемија
9 Биологија
10 Вјеронаука
11 Култура религија
12 Етика
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1 Прехрамбена технологија
2 Микробиологија
3 Хигијена и контрола
4 Машине и уређаји
5 Технологија меса
6 Основе предузетништва
7 Практична настава