Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SVA ZANIMANJA U STRUCI POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

PLAN I PROGRAM ZA ZANIMANJE MESAR

Stručne kvalifikcije:

  • vlada znanjem i vještinama prerade mesa i proizvodnje mesnih prerađevina;
  • koristiti mašine i uređaje u mesnoj industriji;
  • posjeduje razvijenu sposobnost za samostalno obavljanje poslova na osnovu tehnološke dokumentacije i uputstava propisanih postupaka o radu;
  • primjenjuje znanje iz oblasti higijene i kvaliteta mesa i mesnih prerađevina;
  • posjeduje vještinu konfekcioniranja i prodaje mesa;
  • posjeduje sposobnost timskog rada;
  • osposobljen da se prilagođava raznim situacijama na radnom mjestu;
  • posjeduje znanje iz oblasti zaštite na radu;
  • razvija ekološku svijest.

Opis poslova

Mesari uglavnom obrađuju dijelove zaklanih životinja. Njihov posao ukljucuje sledeće radne zadatke: preuzimanje stoke za klanje; omamljivanje i klanje (odnosno ubijanje elektricnom strujom); šurenje, skidanje cekinja i opaljivanje (kod svinja); skidanje kože (kod goveda); otvaranje trupa i vađenje crijevnog kompleta; rasijecanje trupa te vađenje mozga i endokrinih žlijezda; primarna i sekundarna obrada crijeva; obrada buta i plećki; topljenje masnog tkiva i iskorištavanje leđa, vrata, slabina i glave svinja i goveda. Osim pripreme svježeg mesa za prodaju, mesari i konzervišu meso hemijskim sredstvima, zaleđivanjem i dimljenjem, izrađuju barene i polutrajne kobasice i zimsku salamu, razlicite polutrajne i trajne suhomesnate proizvode i slaninu.
Mesari mogu raditi u zanastvu i u industrijskoj proizvodnji. U zanatskim radionicama obavljaju sve navedene poslove sukcesivno, dok u industrijskoj proizvodnji obicno za radno vrijeme samo pojedine operacije. U zanatskim radnjama i prodavnicama mesari režu, vagaju i prodaju svježe meso i suhomesnate proizvode.

Radni uslovi

Mesari rade pretežno stojeći, u pokretu ili u pognutom stavu u zatvorenom (rijetko otvorenom) prostoru, pri dnevnoj ili umjetnoj rasvjeti. U radnim prostorijama temperatura zraka kreće se od 100 C do 300 C uz znatnu vlažnost i propuh te relativno jaku buku. Neki se poslovi obavljaju pri povišenoj temperaturi uz znatna isparavanja, a neki opet pri niskoj temperaturi( od -40C do +60C ) da se meso ne bi pokvarilo. U industrijskoj linijskoj proizvodnji, zbog ponavljanja istih radnih operacija, cesto dolazi do jednolicnosti i zamora. Zbog opasnosti od povreda, mesari tokom rada nose odgovarajuću zaštitnu odjeću.

Poželjene osobine, osposobljavanje i zapošljavanje

Mesari trebaju biti snažnije tjelesne građe. Mišićna snaga, rucna spretnost i dobra usklađenost pokreta s vidnim opažanjima (okulomotorna koordinacija) bitne su za uspjeh u ovom zanimanju. Korisna u poslu može biti i sposobnost raspoznavanja boja, a mirisna i okusna osjetljivost pomaže pri provjeri kvaliteta sirovina i proizvoda. Zbog prirode posla, u klaonici, mesar treba biti nerazdražljiva, emocionalno uravnotežena osoba. Za mesare u prodavaonicama mesa i suhomesnatih proizvoda poželjno je da budu ljubazni, susretljivi i pošteni. Iako u zanimanju mogu raditi ljudi oba pola, posebno na određenim poslovima na industriji, ipak je ovo zanimanje pogodnije za muškarce zbog, u prosjeku, njihovih većih tjelesnih mogućnosti.
Mesari se školuju tri godine u srednjim strucnim školama. Mesari se zapošljavaju u klaonicama, u industriji za preradu mesa, u zanatskim radionicama te u prodavnicama mesa i mesnih prerađevina.

Srodna zanimanja

Blisko zanimanje mesaru je tehničar-tehnolog mesa, a u određenom smislu i sva zanimanja koja se bave stokom (stočar, mljekar i sl.)

Svi predmeti u toku školovanja

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
1 Srpski jezik
2 Strani jezik
3 Fizičko vaspitanje
4 Matematika
5 Informatika
6 Istorija
7 Demokratija i ljudska prava
8 Hemija
9 Biologija
10 Vjeronauka
11 Kultura religija
12 Etika
B: STRUČNI PREDMETI
1 Prehrambena tehnologija
2 Mikrobiologija
3 Higijena i kontrola
4 Mašine i uređaji
5 Tehnologija mesa
6 Osnove preduzetništva
7 Praktična nastava