Мисија и визија

МИСИЈА

Школа континуирано настоји да унаприједи квалитет образовно‐васпитног рада, развија и унапређује кључне вјештине својих ученика, едукује их за практичну примјену стечених знања, пружа ученицима темељ за цјеложивотно учење и адекватно их припрема за тржиште рада.

ВИЗИЈА

Пољопривредна школа ће образовати ученике по европском моделу средње стручне школе, пружати услуге образовања одраслих полазника и развијати властиту интензивну производњу хране на школској економији.
Посебно тежиште у развоју школе:
– Реформа стручног образовања ради стицања знања и сертификата који ће бити признати у БиХ и земљама Европске уније
– Пољопривредна школа као једна од учесница у реформи средњег стручног образовања, биће укључена у активности и пројекте Министарства просвјете и културе Републике Српске којима је циљ унапређење стручног образовања
– Унапређење услова за обављање практичне наставе у школи и ван школе
– Интензивнија обука наставника за примјену савремених метода рада