Agrotehničar

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Program se sastoji od opšteobrazovnog i stručnog dijela, u kojem učenik stiče i usvaja osnovna znanja i vještine iz oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Program se ostvaruje u opremljenoj školi sa 100-godišnjom tradicijom, školskim radionicama, na školskoj ekonomiji (plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji), bio-vrtu škole, školskom voćnjaku (poznat po najstarijim sortama voćaka) i ratarskoj proizvodnji na otvorenom. Poljoprivredna škola sarađuje sa Poljoprivrednim institutom i Poljoprivrednim fakultetom Banja Luka.

Program omogućava putovanje na domaće i međunarodne sajmove i izložbe, te učestvovanje na takmičenjima.

Kao agrotehničar je ospobljen:

 • prepoznati specifičnost pojedinih tehnologija u biljnoj i animalnoj proizvodnji, primijeniti tehnologije uzgoja biljne i animalne proizvodnje,
 • upotrebljavati poljoprivredne mašine, uređaje, alate i opremu u biljnoj i animalnoj proizvodnji,
 • odabrati metode i sredstva za zaštitu bilja,
 • sprovoditi načela dobre poljoprivredne prakse i održivog razvoja,
 • pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite životne okoline,
 • primjenjivati osnove preduzetničkog poslovanja i organizacije rada.

Ovo zanimanje, agrotehničar, pruža mogućnosti zapošljavanja na različitim mjestima:

 • Rad u javnim ustanovama kao tehnički saradnik.
 • Samozapošljavanje u sistemu poljoprivrednog preduzeća, samostalnog obavljanja djelatnosti u poljoprivredi i poljoprivrednim zadrugama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
 • Rad u ratarskim, voćarskim, vinogradarskim i vinarskim preduzećima.
 • Rad na stočarskim farmama.
 • Rad u poljoprivrednim apotekama.
 • Rad u plastenicima, staklenicima, pčelinjacima, vinotekama.
 • Rad na linijama za preradu poljoprivrednih proizvoda.
 • Rad na doradi proizvoda poljoprivrednog porijekla.
 • Rad u školama kao saradnici u nastavi, na eksperimentalnim elementima fakulteta kao tehničari.