Nivo složenosti: IV, четверогодишња стручна школа

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СВА ЗАНИМАЊА У СТРУЦИ ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ЗАНИМАЊЕ АГРОТЕХНИЧАР

Програм се састоји од општеобразовног и стручног дијела, у којем ученик стиче и усваја основна знања и вјештине из области пољопривредне производње.

Програм се остварује у опремљеној школи са 100-годишњом традицијом, школским радионицама, на школској економији (пластеничкој и стакленичкој производњи), био-врту школе, школском воћњаку (познат по најстаријим сортама воћака) и ратарској производњи на отвореном. Пољопривредна школа сарађује са Пољопривредним институтом и Пољопривредним факултетом Бања Лука.

Програм омогућава путовање на домаће и међународне сајмове и изложбе, те учествовање на такмичењима.

Као агротехничар је оспобљен:

 • препознати специфичност појединих технологија у биљној и анималној производњи, примијенити технологије узгоја биљне и анималне производње,
 • употребљавати пољопривредне машине, уређаје, алате и опрему у биљној и анималној производњи,
 • одабрати методе и средства за заштиту биља,
 • спроводити начела добре пољопривредне праксе и одрживог развоја,
 • пратити и примјењивати законске прописе заштите на раду и заштите животне околине,
 • примјењивати основе предузетничког пословања и организације рада.

Ово занимање, агротехничар, пружа могућности запошљавања на различитим мјестима:

 • Рад у јавним установама као технички сарадник.
 • Самозапошљавање у систему пољопривредног предузећа, самосталног обављања дјелатности у пољопривреди и пољопривредним задругама које се баве пољопривредном производњом.
 • Рад у ратарским, воћарским, виноградарским и винарским предузећима.
 • Рад на сточарским фармама.
 • Рад у пољопривредним апотекама.
 • Рад у пластеницима, стакленицима, пчелињацима, винотекама.
 • Рад на линијама за прераду пољопривредних производа.
 • Рад на доради производа пољопривредног поријекла.
 • Рад у школама као сарадници у настави, на експерименталним елементима факултета као техничари.

Сви предмети у току школовања

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Српски језик
2 Страни језик
3 Физичко васпитање
4 Математика
5 Информатика
6 Историја
7 Демократија и људска права
8 Хемија
9 Географија
10 Биологија
11 Вјеронаука
12 Култура религија
13 Етика
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1 Биљна производња
2 Пољопривредна механизација
3 Анатомија са физиологијом
4 Еколошка пољопривреда
5 Сточарство са исхраном
6 Ратарство са повртарством
7 Заштита биља
8 Воћарство са виноградарством
9 Основе предузетништва
10 Изборни предмет
11 Практична настава