Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SVA ZANIMANJA U STRUCI POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

PLAN I PROGRAM ZA ZANIMANJE AGROTEHNIČAR

Program se sastoji od opšteobrazovnog i stručnog dijela, u kojem učenik stiče i usvaja osnovna znanja i vještine iz oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Program se ostvaruje u opremljenoj školi sa 100-godišnjom tradicijom, školskim radionicama, na školskoj ekonomiji (plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji), bio-vrtu škole, školskom voćnjaku (poznat po najstarijim sortama voćaka) i ratarskoj proizvodnji na otvorenom. Poljoprivredna škola sarađuje sa Poljoprivrednim institutom i Poljoprivrednim fakultetom Banja Luka.

Program omogućava putovanje na domaće i međunarodne sajmove i izložbe, te učestvovanje na takmičenjima.

Kao agrotehničar je ospobljen:

 • prepoznati specifičnost pojedinih tehnologija u biljnoj i animalnoj proizvodnji, primijeniti tehnologije uzgoja biljne i animalne proizvodnje,
 • upotrebljavati poljoprivredne mašine, uređaje, alate i opremu u biljnoj i animalnoj proizvodnji,
 • odabrati metode i sredstva za zaštitu bilja,
 • sprovoditi načela dobre poljoprivredne prakse i održivog razvoja,
 • pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite životne okoline,
 • primjenjivati osnove preduzetničkog poslovanja i organizacije rada.

Ovo zanimanje, agrotehničar, pruža mogućnosti zapošljavanja na različitim mjestima:

 • Rad u javnim ustanovama kao tehnički saradnik.
 • Samozapošljavanje u sistemu poljoprivrednog preduzeća, samostalnog obavljanja djelatnosti u poljoprivredi i poljoprivrednim zadrugama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
 • Rad u ratarskim, voćarskim, vinogradarskim i vinarskim preduzećima.
 • Rad na stočarskim farmama.
 • Rad u poljoprivrednim apotekama.
 • Rad u plastenicima, staklenicima, pčelinjacima, vinotekama.
 • Rad na linijama za preradu poljoprivrednih proizvoda.
 • Rad na doradi proizvoda poljoprivrednog porijekla.
 • Rad u školama kao saradnici u nastavi, na eksperimentalnim elementima fakulteta kao tehničari.

Svi predmeti u toku školovanja

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
1 Srpski jezik
2 Strani jezik
3 Fizičko vaspitanje
4 Matematika
5 Informatika
6 Istorija
7 Demokratija i ljudska prava
8 Hemija
9 Geografija
10 Biologija
11 Vjeronauka
12 Kultura religija
13 Etika
B: STRUČNI PREDMETI
1 Biljna proizvodnja
2 Poljoprivredna mehanizacija
3 Anatomija sa fiziologijom
4 Ekološka poljoprivreda
5 Stočarstvo sa ishranom
6 Ratarstvo sa povrtarstvom
7 Zaštita bilja
8 Voćarstvo sa vinogradarstvom
9 Osnove preduzetništva
10 Izborni predmet
11 Praktična nastava