Ниво сложености: IV, четверогодишња стручна школа

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СВА ЗАНИМАЊА У СТРУЦИ ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ЗАНИМАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Ветеринарски техничар је примарна особа за медицинску подршку доктору ветеринарске медицине. Техничар асистира доктору приликом свих фаза рада са клијентима и пацијентима, као и у осталим техничким и административним пословима.

Опис послова

 • Пружа саосјећајну његу пацијентима у свима фазама рада.
 • Обавља све дужности у складу са медицинским и техничким процедурама ветеринарске организације.
 • Припрема за рад и одржава просторије и опрему у амбуланти или клиници, као и возила за теренски рад.
 • Комуницира са власницима животиња, прима пацијенте, отвара и води картоне пацијената.
 • Узима основне анамнестичке податке и биљежи основне клиничке параметре при припреми за преглед пацијената.
 • Асистира доктору приликом клиничког прегледа пацијената у амбуланти и на теренском раду тако што фиксира животињу за преглед.
 • Помаже доктору при свим техничким захватима на животињи.
 • Правилно складишти и користи лијекове. Апликује све врсте лијекова и инфузионих раствора.
 • Води бригу о животињама на болничком лијечењу и у стационару. Његује их, храни, чисти, даје лијекове и ажурно води њихове картоне.
 • Припрема и одржава операциону салу, инструменте и опрему за хируршке захвате.
 • Припрема пацијенте за операцију, помаже у примјени анестезије, асистира доктору при хируршким захватима.
 • Врши мониторинг пацијента током опрације као и у постоперативном периоду.
 • Пружа прву помоћ повриједјеним животињама, врши привремену контролу крварења, отвара венски и дисајни пут витално угроженој животињи.
 • Обавља бројне техничке послове у лабораторијској дијагностици. Узима и обрадјује узорке крви, серума, урина, тјелесних течности, скарификата и брисева, те проводи све врсте лабораторијских претрага. Готове резултате лабораторијских анализа прилаже у картон пацијента.
 • Прави рендгенске снимке пацијента, ЕКГ и ЕЕГ налазе, те припрема пацијенте за ултразвучну дијагностику.
 • Отпушта пацијенте по налогу доктора и савјетује клијенте о различитим аспектима његе животиња при кућном лијечењу. Врши накнадне позиве клијентима.
 • Разумије употребу и дозирање за све лијекове на рецепт и може да их објасни власницима животиња.
 • Одржава одговарајући инвентар свих медицинских залиха.
 • Помаже другим члановима особља по потреби.
 • Одржава позитивне кооперативне односе са другим запосленима.
 • Разумије и спроводи писмена и усмена упутства.

Личне особине

 • Техничар треба да има добро физичко здравље и добру тјелесну кондицију.
 • Искрено ужива у раду са животињама и у стању је да се носи са њима чак и када су непријатељски расположене, болесне, повриједјене или животно угрожене.
 • Може остати миран и ефикасан током стресних и кризних ситуација у раду.
 • Може да ефикасно ради са докторима који су му надредјени.
 • Сналази се добро у тимском раду са свим члановима особља.
 • Има добре вјештине комуникације са клијентима.
 • Организован је, систематичан и ажуран у обављању свих послова.
 • Спреман је на повремени тежи физички рад, рад изван радног времена, рад ноћу и на дане празника, као и на теренски рад при свим временским условима.
 • Прихвата да може бити изложен непријатним мирисима, буци, крви, измету или урину животиња.
 • Разумије да може бити изложен тјелесним повредама, угризима, огреботинама или заразним болестима заједничким за животиње и људе.

Сродна занимања

Занимању ветеринарског техничара најближе је и директно надређено занимање ветеринара. Сродна су му, и по степену образовања на истом нивоу, занимања пољопривредних техничара, здравствених техничара, санитарних техничара, медицинско-лабораторијских техничара.

Ветеринарска вјежбаоница

Од школске 2011/2012. године, у жељи да се унаприједи квалитет васпитно-образовног процеса, ветеринарски техничари добили су просторије и опрему за обављање практичне наставе у оквиру тзв. Ветеринарске вјежбаонице. Данас у школским просторијама практичну наставу обављају ученици првог и другог разреда, док ученици трећег и четвртог разреда практичну наставу обављају у оквиру ветеринарских организација изван школе.

Ученици на практичној настави стичу основна знања и практична искуства из клиничке дијагностике, терапије, хирургије, интензивне његе и др. области ветеринарске медицине.

У нашој фото галерији можете погледати неке од активности које се изводе у школској ветеринарској вјежбаоници.

Сви предмети у току школовања

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

1 Српски језик

2 Страни језик

3 Физичко васпитање

4 Математика

5 Информатика

6 Историја

7 Демократија и људска права

8 Хемија

9 Биологија

10 Физика

11 Латински језик

12 Вјеронаука

13 Култура религија

14 Етика

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

1 Анатомија и физиологија

2 Сточарство са исхраном

3 Фармакологија

4 Патологија

5 Заразне болести

6 Паразитске болести

7 Породиљство

8 Биохемија

9 Хирургија

10 Унутрашње болести

11 Хигијена намирница животињског поријекла

12 Основе предузетништва

13 Изборни предмет

14 Практична настава