Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SVA ZANIMANJA U STRUCI POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

PLAN I PROGRAM ZA ZANIMANJE VETERINARSKI TEHNIČAR

Stručne kvalifikacije:

 • obavlja poslove vezane za veterinarstvo;
 • posjeduje radnu sposobnost kako individualnu, tako i za saradnju sa drugima;
 • poznaje bolesti životinja, kućnih ljubimaca i osposobljen je da pomaže u dijagnostikovanju i lijecenju tih bolesti;
 • poznaje osnove gajenja domaćih životinja;
 • poznaje osnove ishrane pojedinih vrsta i kategorija domaćih životinja;
 • poznaje karakteristike pojedinih rasa;
 • kontroliše kvalitet proizvoda životinjskog porijekla i poznaje propise o standardizaciji;
 • adekvatno rukuje i održava tehnicka sredstva i mašine u veterinarstvu;
 • posjeduje znanje o upotrebi i pravilnom korištenju lijekova, te adekvatno odlaganju otpada;
 • posjeduje znanje iz informatike i stranog jezika;
 • strucno se usavršava i dopunski edukuje.

Opis poslova

Veterinarski tehničar obavlja savjetodavne i preventivne veterinarske poslove koji su manjeg obima i složenosti od zanimanja diplomiranog veterinara. Veterinarski tehnicar pomaže veterinaru u pregledanju i lijecenju oboljenih ili povrijeđenih životinja, obavlja posjemenjavanje životinja, radi na provođenju postupaka prevencije (sprecavanja) širenja zaraznih bolesti životinja (deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija) te sarađuje u razlicitim postupcima uzgoja životinja.

Neke jednostavnije poslove veterinarski tehnicar obavlja samostalno, ali po upustvu koje je dobio od veterinara. Znatan dio poslova veterinara i veterinarskog tehnicara odnosi se na unaprijedjenje i poboljšanje uzgoja životinja. Veterinarski tehnicar može davati uputstva o nacinu uzgoja i brizi o zdravlju životinja.

Radni uslovi

Veterinarski tehnicari rade u veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, a dio poslova mogu obavljati i u labaratoriju. Međutim, vrlo cesto moraju poslove obavljati izvan veterinarskih ambulanti i u lošim uslovima: u stajama i drugim životinjskim nastambama, na otvorenom, po udaljenim seoskim imanjima bez obzira na vremenske prilike. Radno vrijeme može ukljucivati dežurstvo i rad nedeljom i praznicima. Rad veterinarskog tehnicara fizicki je naporan. On mora držati životinju koja se odupire, a cesto radi u neprikladnom položaju. Veterinarski tehnicar izložen je zarazama i povredama, ugrizima, ogrebotinama, udarcima i ubodima.

Poželjne osobine, osposobljavalje i dalje napredovanje

Za obavljanje poslova veterinarskog tehnicara potrebna je dobra tjelesna kondicija, opšta posebno rucna spretnost i brzina, dobro zdravlje i emocionalna stabilnost. Veterinarski tehnicar mora imati zadovoljavajući vid, sluh i culo dodira. Poslove veterinarskog tehnicara ne može obavljati osoba koja se boji životinja ili ne može gledati krv i povrede, kao ni osoba koja je gadljiva. Školovanje za zanimanje veterinarskog tehnicara traje cetiri godine.

Nakon završetka srednje škole veterinarski tehnicari mogu nastaviti studije na veterinarskom fakultetu ili nekom drugom srodnom fakultetu.

Srodna zanimanja

Zanimanju veterinarskog tehnicara najbliže je i direktno nadređeno zanimanje veterinara. Srodna su mu, i po stepenu obrazovanja na istom nivou, zanimanja poljoprivrednih tehnicara, zdravstvenih tehnicara, sanitarnih tehnicara, medicinsko-laboratorijskih tehnicara.

Veterinarska vježbaonica

Od školske 2011/2012. godine, u želji da se unaprijedi kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa, veterinarski tehničari dobili su prostorije i opremu za obavljanje praktične nastave u okviru tzv. Veterinarske vježbaonice. Danas u školskim prostorijama praktičnu nastavu obavljaju učenici prvog i drugog razreda, dok učenici trećeg i četvrtog razreda praktičnu nastavu obavljaju u okviru veterinarskih organizacija izvan škole.

Učenici na praktičnoj nastavi stiču osnovna znanja i praktična iskustva iz kliničke dijagnostike, terapije, hirurgije, intenzivne njege i dr. oblasti veterinarske medicine.

U našoj foto galeriji možete pogledati neke od aktivnosti koje se izvode u školskoj veterinarskoj vježbaonici.

Svi predmeti u toku školovanja

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
1 Srpski jezik
2 Strani jezik
3 Fizičko vaspitanje
4 Matematika
5 Informatika
6 Istorija
7 Demokratija i ljudska prava
8 Hemija
9 Biologija
10 Fizika
11 Latinski jezik
12 Vjeronauka
13 Kultura religija
14 Etika
B: STRUČNI PREDMETI
1 Anatomija i fiziologija
2 Stočarstvo sa ishranom
3 Farmakologija
4 Patologija
5 Zarazne bolesti
6 Parazitske bolesti
7 Porodiljstvo
8 Biohemija
9 Hirurgija
10 Unutrašnje bolesti
11 Higijena namirnica životinjskog porijekla
12 Osnove preduzetništva
13 Izborni predmet
14 Praktična nastava