Nivo složenosti: IV, четверогодишња стручна школа

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СВА ЗАНИМАЊА У СТРУЦИ ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ЗАНИМАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Стручне квалификације:

 • обавља послове везане за ветеринарство;
 • посједује радну способност како индивидуалну, тако и за сарадњу са другима;
 • познаје болести животиња, кућних љубимаца и оспособљен је да помаже у дијагностиковању и лијецењу тих болести;
 • познаје основе гајења домаћих животиња;
 • познаје основе исхране појединих врста и категорија домаћих животиња;
 • познаје карактеристике појединих раса;
 • контролише квалитет производа животињског поријекла и познаје прописе о стандардизацији;
 • адекватно рукује и одржава техницка средства и машине у ветеринарству;
 • посједује знање о употреби и правилном кориштењу лијекова, те адекватно одлагању отпада;
 • посједује знање из информатике и страног језика;
 • струцно се усавршава и допунски едукује.

Опис послова

Ветеринарски техничар обавља савјетодавне и превентивне ветеринарске послове који су мањег обима и сложености од занимања дипломираног ветеринара. Ветеринарски техницар помаже ветеринару у прегледању и лијецењу обољених или повријеђених животиња, обавља посјемењавање животиња, ради на провођењу поступака превенције (спрецавања) ширења заразних болести животиња (дератизација, дезинсекција и дезинфекција) те сарађује у разлицитим поступцима узгоја животиња.

Неке једноставније послове ветеринарски техницар обавља самостално, али по упуству које је добио од ветеринара. Знатан дио послова ветеринара и ветеринарског техницара односи се на унаприједјење и побољшање узгоја животиња. Ветеринарски техницар може давати упутства о нацину узгоја и бризи о здрављу животиња.

Радни услови

Ветеринарски техницари раде у ветеринарским амбулантама, ветеринарским клиникама, а дио послова могу обављати и у лабараторију. Међутим, врло цесто морају послове обављати изван ветеринарских амбуланти и у лошим условима: у стајама и другим животињским настамбама, на отвореном, по удаљеним сеоским имањима без обзира на временске прилике. Радно вријеме може укљуцивати дежурство и рад недељом и празницима. Рад ветеринарског техницара физицки је напоран. Он мора држати животињу која се одупире, а цесто ради у неприкладном положају. Ветеринарски техницар изложен је заразама и повредама, угризима, огреботинама, ударцима и убодима.

Пожељне особине, оспособљаваље и даље напредовање

За обављање послова ветеринарског техницара потребна је добра тјелесна кондиција, општа посебно руцна спретност и брзина, добро здравље и емоционална стабилност. Ветеринарски техницар мора имати задовољавајући вид, слух и цуло додира. Послове ветеринарског техницара не може обављати особа која се боји животиња или не може гледати крв и повреде, као ни особа која је гадљива. Школовање за занимање ветеринарског техницара траје цетири године.

Након завршетка средње школе ветеринарски техницари могу наставити студије на ветеринарском факултету или неком другом сродном факултету.

Сродна занимања

Занимању ветеринарског техницара најближе је и директно надређено занимање ветеринара. Сродна су му, и по степену образовања на истом нивоу, занимања пољопривредних техницара, здравствених техницара, санитарних техницара, медицинско-лабораторијских техницара.

Ветеринарска вјежбаоница

Од школске 2011/2012. године, у жељи да се унаприједи квалитет васпитно-образовног процеса, ветеринарски техничари добили су просторије и опрему за обављање практичне наставе у оквиру тзв. Ветеринарске вјежбаонице. Данас у школским просторијама практичну наставу обављају ученици првог и другог разреда, док ученици трећег и четвртог разреда практичну наставу обављају у оквиру ветеринарских организација изван школе.

Ученици на практичној настави стичу основна знања и практична искуства из клиничке дијагностике, терапије, хирургије, интензивне његе и др. области ветеринарске медицине.

У нашој фото галерији можете погледати неке од активности које се изводе у школској ветеринарској вјежбаоници.

Сви предмети у току школовања

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Српски језик
2 Страни језик
3 Физичко васпитање
4 Математика
5 Информатика
6 Историја
7 Демократија и људска права
8 Хемија
9 Биологија
10 Физика
11 Латински језик
12 Вјеронаука
13 Култура религија
14 Етика
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1 Анатомија и физиологија
2 Сточарство са исхраном
3 Фармакологија
4 Патологија
5 Заразне болести
6 Паразитске болести
7 Породиљство
8 Биохемија
9 Хирургија
10 Унутрашње болести
11 Хигијена намирница животињског поријекла
12 Основе предузетништва
13 Изборни предмет
14 Практична настава