Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SVA ZANIMANJA U STRUCI POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

Увођење новог занимања  – агротуристички техничар у наставни процес прати европске трендове у развоју агробизниса  јер афирмише  три значајне привредне гране: пољопривредну производњу, туризам и угоститељство.

Ученици се кроз наставни процес оспособљавају за сљедеће послове:

 • Организација и рад у пољопривредној производњи поштујући принципе еколошке производње житарица, поврћа, воћа, меса, млијека…
 • Просторно и хортикултурно уређење газдинства поштујући естетику и традицију;
 • Осмишљавање и презентација  туристичких  садржаја и услуга ;
 • Припремање и послуживање хране његујући традиционалну кухињу и обичаје;
 • Примјена основа предузетничког пословања и организације рада;
 • Промоција обичаја (рукотворине, пјесме, ношње, исхрана…).

Пошто ово занимање обједињује пољопривреду, туризам и угоститељство, будућим ученицима се пружају велике могућности запошљавања као што су:

 • Вођење сопственог агротуристичког газдинства;
 • Запошљавање на агротуристичком газдинству;
 • Запошљавање у различитим облицима сеоског и еко туризма ( ловни туризам, спортски туризам, вјерски туризам, рибарство, рекреативни туризам и др.)
 • Запошљавање у пољопривредној производњи код регистрованих газдинстава ( фарме, ратарство, воћарство, повртарство, цвјећарство);
 • Запошљавање у установама које се баве туризмом;
 • Запошљавање у објектима који се баве угоститељством.