Imajući u vidu da se nauka sve više primjenjuje u svakodnevnom životu došli smo na ideju da organizujemo „samit“ (eng. summit), (konferenciju, seminar) pod zvaničnim nazivom „ECOlogy Summit“. Prevedeno na srpski jezik: „Ekološki Samit“.

Na ovom seminaru (konferenciji) razgovarali bi o bitnim problemima u ekologiji, klimatskim promjenama, poljoprivredi i drugim sličnim temama.

Organizovanje ovakvog događaja doprinijelo bi boljem upoznavanju sa drugim učesnicima.

Smatramo da je svako mišljenje veoma važno, i da je korist ovakvog događaja u tome što se znanja mogu iskoristiti u različite svrhe, a ne samo u nastavi.

PRILOZI:

 

Saša Derajić