За матуранте – обавјештење о испитима у августовском испитном року (2021/22. година)

67
logo-skola

Завршни и матурски испит

Завршни испит полажу ученици који су завршили занимање у трећем степену (пекар)

Матурски испит полажу ученици који су завршили занимање у четвртом степену (прехрамбени техничар)

Ученик подноси: пријаву, родни лист примјерак матурског рада (четврти степен), примјерак завршног рада (трећи степен) и свједочанства о свим завршеним разредима.

Распоред полагања матурског и завршног испита:

  • Пријава матурског и завршног испита 17.8. од 8 часова
  • Припремна настава за ученике трећег степена ( пекар ) 17,18 и 19.8.2022.
  • Писмени испит из српског језика 19.8.2022. у 00 часова
  • Резултати писменог испита 22.8.2022. у 10 часова.
  • Одбрана завршног и матурског рада 22.8. 2022. од 10.00
  • Испит из изборног предмета  23.8.2022 од 10 часова
  • Сједница Наставничког вијећа и Испитног одбора 24.8.2022.
  • Подјела диплома о положеном завршном и матурском испиту је по договору са разредницима, а најкасније пет дана од дана полагања испита

директор:

Бојан Бакал, проф.