Tabelarni pregled uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju  školske 2014/15. godine: