• Savjet učenika – Ljubiša Rokić, prof.
  • “Kreditiraj-volontiraj” – Marko Uletilović, prof.
  • Crveni krst – Biljana Bespaljko, prof.