• Informatička sekcija – Darko Pušonja, dipl.ing.
  • Kultura ishrane – Zorica Karanović, prof.
  • Inovacije u nastavi mehanizacije – Ruža Šain, prof.