Prezentaciju Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske “Statistika za 2017. godinu” možete pogledati O V D J E.