PRIJAVITE NASILJE NA SLJEDEĆE BROJEVE TELEFONA:

Plavi telefon

080 05 03 05

(za djecu žrtve nasilja)

 

1264

(SOS telefon za žrtve nasilja u porodici)

 

122

(policija)