Prezentaciju “Profesionalna orijentacija” koju su izradili stručni saradnici (pedagog, psholog i socijalni radnik) možete preuzeti

O V D J E.