Podsjećamo da je Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu za period od 2015. do 2017. godine usvojen na sjednici Skupštine Grada, održanoj 24. septembra ove godine. Akcioni plan predstavlja prvu fazu realizacije projekta pod nazivom “Pravda za svako dijete” koji je pokrenuo UNICEF BiH. Projekat se provodi u 16 lokalnih zajednica u BiH, a radnu grupu za provođenje projekta u Banjoj Luci imenovao je gradonačelnik i ta radna grupa je izradila akcioni plan. Osnovni ciljevi projekta jesu jačanje sistema prevencije maloljetničkog prestupništva, kao i stvaranje uslova za primjenu alternativnih mjera pri postupanju sa djecom koja su u sukobu sa zakonom u lokalnoj zajednici, a kako bi se ta djeca rehabilitovala i reintegrisala u društvo, te stvaranje održivog sistema podrške multidisciplinarnog rada sa maloljetnim prestupnicima.

Akcioni plan možete pogledati ovdje.