Povodom “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama” Centar za socijalni rad Banja Luka pripremio je nekoliko informacija koje vam prezentujemo.
Nasilje je skup ponašanja koja teže kontroli nad drugim licima upotrebom sile, zastrašivanjem i manipulacijom. Nasilje uvijek podrazumijeva zloupotrebu moći u odnosima koji se ne ogledaju na jednakosti. Najčešći oblici nasilja u porodici su fizičko zlostavljanje, emocionalno zlostavljanje, seksualno zlostavljanje i materijalno – ekonomsko zlostavljanje. Nasilje slijedi iz socijalno patoloških pojava kao što su alkoholizam, nezaposlenost, otuđenost, frustacija, duševna bolest, poremećeni porodični i bračni odnosi i dr.