logo-skola

Stručni ispit za samostalan obrazovno-vaspitni rad u školi polaže lice koje ispunjava
uslove za rad na poslovima za vaspitno-obrazovnog radnika u školi i koje se
osposobljavalo za samostalno izvođenje vaspitno-obrazovnog rada u trajanju od godinu
dana (pripravnički staž) u skladu sa odredbama navedenog Zakona i pravilnika.

Stručni ispit za nastavnike i stručne saradnike se sastoji iz praktičnog i
usmenog dijela.
Praktičan dio stručnog ispita za nastavnika u srednjoj školi sastoji se od:
1) realizacije nastavne jedinice na jednom nastavnom času iz odgovarajućeg nastavnog
predmeta,
2) usmenog obrazloženja i razgovora o održanom času i
3) provjere znanja iz metodike nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, primjene
inovacija u nastavnom procesu, te korištenja nastavnih metoda i sredstava u nastavi.

Praktični dio stručnog ispita za stručne saradnike u školi sastoji se od:
1) odbrane istraživačkog rada na osnovu teorijskog ili empirijskog istraživanja nekog
od problema u vaspitno-obrazovnom procesu koji je prethodno predstavljen
nastavničkom vijeću,
2) usmenog objašnjenja rješenja konkretnog problema iz prakse i
3) provjere znanja iz struke u skladu sa poslovima koje stručni saradnik obavlja.

Usmeni dio stručnog ispita obuhvata poznavanje propisa iz osnova ustavnog uređenja BiH i Republike Srpske i poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa Republike Srpske iz srednjeg obrazovanja i vaspitanja, te opštih akata škole kojima se detaljnije propisuju organizacija i rad škole.

Detaljnije o opštim uslovima i načinu polaganja stručnog ispita pogledajte na sajtu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske