Odluka o prihvatanju ponude, Croatia osiguranje.pdf