nove-tehnologije

Na ovom linku imate zanimljivu obrazovnu emisiju “Nove tehnologije u obrazovanju – Britanski primjeri”.

Predlažem da je pogledate.

Pedagog