Stručna služba Poljoprivredne škole Banja Luka je omogućila pristup izvještaju i prezentaciji sa održanog savjetovanja za direktore i pedagoge u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske. Možete ih preuzeti na sledećim linkovima:

 

Materijale koje su inspektori-prosvjetni savjetnici pripremili za nastavnike i profesore možete da preuzmete sa sajta Republičkog pedagoškog zavoda www.rpz-rs.org u sekciji “Prosvjetni savjetnici”.