U okviru projekta “Agri.Dev.Plus.” završna Konferencija je održana u H.”Palas” Banjaluka 05.12.2014.god.gdje je predstavnik EU delegacije u BiH gosp. Džemal Hodžić održao pozdravni govor kao i predstavnik Karitasa Italijana Gosp. Daniele Bombardi ujedno i voditelj projekta te Zdravko Grozdanić predstavnik Udruženja farmera. Dr. Draženko Budimir,lokalni stručnjak (udruženje ERRDO) održao je predavanje na temu ” Uloga udruženja farmera u BiH i perspekiva za budući rad.
 Dr. Marko Belini, vanjski stručnak (Associazione Mantova Allevatori) prezentovao je temu “Talijanska iskustva i razvoj usluga udruženja farmera u BiH Direktor Poljoprivrdne škole Banjaluka prof.Edi Haneš izlagao je temu ” Kako moivirati mlade za rad u pojoprivrdi i kako ih uključiti u rad udruženja.
U proizvodnji sira kao i na Konferenciji učestvovali su učenici Poljoprivredne škole kao i profesor Branislav Savanoić.

Ovom prilikom razgovaralo se i o razmjeni učenka Poljoprivdnih škola  Italije i učenika Poljoprivredne škole Banjaluka.