Crveni krst Republike Srpske povodom
Nedjelje upozoravanja na opasnost od mina, koja traje od 08-15 .12.2018.
raspisuje nagradni

K O N K U R S

ZA IZRADU LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA UČENIKA
OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA NA TEMU:

ZA SRETNO I BEZBRIŽNO DJETINJSTVO – UKLONIMO MINIRANA
PODRUČJA!

USLOVI KONKURSA:

1. Na konkurs radove mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske koji to žele, a jedan učenik može učestvovati samo sa jednim radom.

2. Svi radovi literarni i likovni za osnovnu školu i literarni za srednje škole, rade se na već naznačenu temu, a oni koji nisu u skladu sa temom neće biti uvršteni u konkurenciju. U literarnim radovima u naslovu naznačiti naziv teme.

3. Radovi trebaju biti dostavljeni Gradsku organizaciju Crvenog krsta Banja Luka do 03.12.2018. godine, koja će odabrati po tri likovna i tri letararna rada, kao i leterarne radove iz srednjih škola, i poslati sekretarima KOCK do 07.12.2018. godine.

4. Koordinacioni odbori biraju po tri najbolja rada likovna, literarna i tri literarna za sednjoškolce i šalju u Crveni krst Republike Srpske.

5. Radovi treba da stignu u Crveni krst Republike Srpske najdalje do 10. decembra 2018. godine gdje će ih ocijeniti stručni žiri.

6. Na svakom radu treba da stoje osnovni podaci o učeniku:

Ime i prezime, razred i odjeljenje, škola i mjesto kao i ime predmetnog nastavnika. (Radovi bez ovih generalija neće biti uvršteni u izbor za nagradu).

7. Nagrađuju se po tri najuspješnija rada kako u kategoriji likovnih tako i u kategoriji literarnih radova za osnovce i tri u kategoriji literarnih radova za srednjoškolce.

8. Nagrade najboljim učenicima obezbijediće Crveni krst Republike Srpske.

SVIM UČESNICIMA KONKURSA ŽELIMO MNOGO USPJEHA !