ZA MATURANTE –  o b a v j e š t e nj e   o ispitima  u avgustovskom ispitnom roku

Popravni ispit – za maturante

 • Prijava popravnih ispita 15 i 16.8.2016.  od 8,00 – 14, 00.
 • Pripremna nastava  za učenike koji su upućeni na popravni ispit  15 i 16.8.2016.  u terminima koje će odrediti predmetni profesor.

 Raspored polaganja  popravnog ispita – za maturante

 • 17. 8. u  9,00 časova pismeni ispit iz srpskog jezika
 • 18. 8. u 9,00  usmeni ispiti po rasporedu komisija

Završni i maturski ispit

 • Završni ispit polažu učenici koji su završili zanimanje u trećem stepenu.
 • Maturski ispit polažu učenici koji su završili zanimanje u četvrtom stepenu.

Učenik podnosi: prijavu, rodni list, primjerak  maturskog rada i svjedočanstva o svim završenim razredima.

Raspored polaganja ispita:

 • Pismeni ispit iz srpskog jezika 19.8. u 9,00
 • Rezultati  pismenog ispita 22.8.
 • Odbrana završnog i  maturskog rada je 23.8. 
 • Ispit iz izbornog predmeta je 24.8.
 • Podjela diploma o položenom završnom i maturskom ispitu  je po dogovoru sa razrednicima, a najkasnije pet dana od dana polaganja ispita.

 

Direktor:

Edi Haneš, prof.