logo-skola

 ZA MATURANTE –  o b a v j e š t e nj e   o ispitima  

u avgustovskom ispitnom roku

Završni i maturski ispit

  • Završni ispit polažu učenici koji su završili zanimanje u trećem stepenu.
  • Maturski ispit polažu učenici koji su završili zanimanje u četvrtom stepenu.

Učenik podnosi: prijavu, rodni list,  primjerak maturskog rada i svjedočanstva o svim završenim razredima.

Raspored polaganja  završnog i maturskog ispita:

  • Prijava maturskog i završnog ispita  8.2020. od 12,00
  • Pismeni ispit iz srpskog jezika 21.8.2020. u 9,00
  • Rezultati  pismenog ispita 24.8.2020.
  • Odbrana završnog i  maturskog rada je 24.8. 2020. u 10 ,00
  • Ispit iz izbornog predmeta je 25.8.2020.
  • Sjednica Nastavničkog vijeća i verifikacija ispita 25.8.2020.
  • Podjela diploma o položenom završnom i maturskom ispitu  je po dogovoru sa razrednicima, a najkasnije pet dana od dana polaganja ispita.

direktor:

Bojan Bakal, prof.