logo-skola
Dopis dekana Fakulteta političkih nauka, koji se odnosi na pristup učenika završnih razreda na Webinar o upisu na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.  Webinar se nalazi na sljedećem linku:
——————————————————-
Univerzitet u Banjoj Luci
Fakultet političkih nauka
Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Tel: +387 (0)51 304 001
Faks: +387 (0)51 304 032
——————————————————-