Na sljedećem linku možete pronaći sve informacije o upisu na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i besplatno skinuti informator koji sadrži testove sa prijemnih ispita prethodnih godina: http://upis.fpn.unibl.org/.