DANA 28.12.2015.GOD. POTPISAN JE UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU TEHNOLOŠKOG FAKULTETA BANJALUKA I POLJOPRIVREDNE ŠKOLE BANJALUKA.

U IME FAKULTETA UGOVOR JE POTPISAO DEKAN prof. Dr. MILOŠ SORAK, A U IME POLJOPRIVREDNE ŠKOLE EDI HANEŠ.