05.11.2013.godine u organizaciji OKC-a Banjaluka učešće na konferenciji “Udružimo snage-aktivirajmo i zaposlimo mlade” uzela je i Poljoprivredna škola Banjaluka koju je predstavio direktor škole Edi Haneš na poziv organizatora.

Cilj knferencije je odgovoriti na urgentan problem zajednice – kako udružiti sve relevantne učesnike u rješavanju problema nezaposlenosti mladih, sa posebnim akcentom na aktivizam motivisanje mladih.

Direktor škole je zajedno sa predstavnikom Agencije za razvoj malih i srednih preduzeća, a u oviru “Prilika plus” prezentovao formiranje Centra za edukaciju u poljoprivredi i proizvodnji hrane.

F O T O – G A L E R I J A