Naša škola se prijavila na konkurs “Biramo najuređenije”. Akciju organizuje Grad Banja Luka u periodu od 4. aprila do 20. maja. Bira se najuređenije dvorište, školsko dvorište, zajednica etažnih vlasnika I najljepši balkon. 

Učenici I profesori aktivno rade na uređenju školskog prostora. Ovo je prilika da učenici pokažu svoju odogvornost, ali I kreativnost.

F O T O