DDK

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi održana  11.03 2015 godine.

SPISAK DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI

1. Blaženović Mladen
2. Makitan Kosta
3. Milašinović Aleksandara
4. Stojčić Milan
5. Raljić Nada
6. Dragoljić Jovana
7. Despenić Nikolina
8. Gromilić Nemanja
9. Ćetković Mladen
10. Vidović A nđela
11. Jeličić Miloš
12. Vasiljević Sara
13. Banjac Danka
14. Jaćimović Bojana
15. Žižak  Dejana
16. Mišković Nemanja
17. Zec Nenad
18. Ninić Đorđe
19. Tomičić Ilja
20. Blagojević Jelena
21. Blagić Stefan
22. Milanović Milorad
23. Šolak Dragan
24. Božić Velibor
25. Jakmirović Valentina
26. Zrnić Jovana
27. Graorac Nemanja
28. Babić Mirjana
29. Kuzmanović Zorica
30. Josipović Andrea

Akciju vodila:
Biljana Bespaljko,prof.