U sklopu projekta “Ruralni i socijalni razvoj u BiH”, Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu u saradnji sa JU Poljoprivrednom školom Banjaluka organizuje trening o proizvodnji sira koji se održava u radionici Škole u periodu od 28. do 30. novembra 2016. godine od 09.30 do 13.00 časova.

Teorijski i praktični trening proizvodnje sira održaće treneri iz Vittorio Veneto, gosp. Carlo Piccoli i gdja Sara Azzalini, koji su vrhunski majstori Accademia dell` Arte Casearia (Akademija umjetnosti proizvodnje sira). Ovo je izvanredna prilika za praktično pravljenje i otkrivanje tajni vrhunskih talijanksih sireva, ali i obogaćivanje domaćih tradicionalnih sireva.

Projekat je podržan od strane Chiesa Valdese i Caritas Banjaluka.

Vezano za navedeno, sve informacije možete dobiti na telefon 065/927-931 – direktor Edi Haneš, prof. 

F O T O