Šta je Program MLADI EKO REPORTERI?

  • Program Mladi Eko Reporteri je licenciran internacionalni program koji se održava u blizu 30 zemalja s ciljem da angažuje mlade od 14-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoline i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.
  • U BiH se realizuje po drugi put. Prošle godine 70 radova je bilo u finalu.
  • Program razvija vještine i znanja mladih, pruža im dublje razumijevanje održivog razvoja i zaštite okoline, jača njihove komunikacijske i građanske vještine, ličnu inicijativu, timski rad, kritičku analizu, socijalnu odgovornost i liderske sposobnosti.

Propozicije:

  • Učesnici takmičenja trebaju imati između 14 i 18 godina i biti polaznici neke od srednjih škola u Bosni i Hercegovini;
  • Radovi koji se šalju trebaju biti individualni sa isključivo navedenim 1 takmičarom/kom;
  • Isti takmičar/ka može prijaviti više radova, ali maksimalno jedan/na može biti nagrađen/a;
  • Radovi se mogu napraviti u jednoj od 3 kategorije:

– REPORTAŽA

– FOTOGRAFIJA ILI FOTO REPORTAŽA

– KRATKI VIDEO

Više informacija:

Hoću.ba info platforma: hocu.ba

Ekopak: ekopak.ba

E-mail: munja@munja.ba

Mladi Eko reporteri – Prirucnik