Svečana podjela diploma o položenom maturskom ispitu i diplome „Učenik generacije“ održana je 16.6.2017. godine u 12 časova u kasarni „Kozara“.

F O T O