Na 85. Novosadskom sajmu ocjenjivanje kvaliteta proizvoda JU Poljoprivredna škola Banja Luka za kvalitet ajvara osvojila je srebrnu medalju. Ajvar su radili učenici na praktičnoj nastavi, smjer prehrambeni tehničari, dok su poljoprivredni tehničari proizvodili sirovine za ajvar.

Praksu vodi prof. Nemanja Jelić.