DDK

SPISAK DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI

  1. Veriš Jovana
  2. Pavlović Dalija
  3. Regoje Stefan
  4. Božić Gorana
  5. Borić Ana
  6. Mlađanović Saša
  7. Dragojević Miloš
  8. Mirošljević Anđela
  9. Budiša Sanja

Akcija je održana 28.2.2018.

Akciju vodila

Biljana Bespaljko