DDK

SPISAK DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI

1. Batar Ružica
2. Ćulum Sanita
3. Šešum Milana
4. Spremo Deana
5. Milojević Ivana
6. Šebić Anica
7. Mitrović Jovana
8. Stevanić Dajana
9. Stupar Ana
10. Anušić Luka
11. Šobota Stefan
12. Vračević Neven
13. Đukanović Gojko
14. Đuričić Dejan
15. Davidović Goran
16. Višekruna Aleksandar
17. Srdić Ivan
18. Marković Stevan
19. Puzić Filip

Akcija je održana 10.10.2018.

Akciju vodila

Biljana Bespaljko