Konjički klub “Čokorska Polja” tokom zimskog raspusta organizuje školu jahanja za sve uzraste.
Pozivamo vas da uzmete učešće.
Sve informacije možete da dobijete na sljedeći kontakt: 051/273-111

F O T O