JU Poljoprivredna škola Banja Luka sarađuje sa mnogim ustanovama. Jedna od njih je i Tehnološki fakultet u Banjoj Luci. Povremeno se organizuju posjete profesora sa ovog fakulteta našoj školi.

U četvrtak, 14.2.2019. godine smo iskoristili posjetu doc.dr. Aleksandra Savića. Profesor je zainteresovanim učenicima IV razreda, smjer prehrambeni tehničar, pokazao u našoj školskoj laboratoriji kako se prave podloge za rast m.o., kako se prave razređenja uzorka i kako se zasijava podloga.

Pipetiranje uzorka u sterilnoj zoni oko plamena
Priprema za prebacivanje uzorka u Petrijeve šolje

Hvala učenicima i profesoru na saradnji!

Nemanja Jelić, profesor praktične nastave