U sklopu svojih preventivnih aktivnosti, predstavnici Centra za mentalno zdravlje Banjaluka održali su tokom mjeseca aprila radionice u više odjeljenja Poljoprivredne škole, na temu „Rizično seksualno ponašanje u adolescenciji i njegove posljedice sa aspekta mentalnog zdravlja.“

Učenici su bili vrlo zainteresovani za temu i aktivno su podržali radionice.