logo-skola

SVI UČENICI KOJI SU KONKURISALI U JUNSKOM UPISNOM ROKU

PRIMLJENI  SU U ŽELJENO ZANIMANJE.

 

BANJA LUKA, 26.6.2020.

Direktor:

Bojan Bakal, prof.