Regionalno takmičenje iz Demokratije i ljudskih prava u okviru projekta Ja građanini, održano je subotu, 23.4.2016.godine u Ekonomskoj školi u Banja Luci.U takmičenju su učestvovale Srednja škola iz Čelinca sa problemom „ Bezbjednost pružnih prelaza“ i Poljoprivredna škola sa problemom „Nelegalna sječa šuma“.Prvo mjesto je osvojila Srednja škola iz Čelinca.Pobjednicima čestitamo, a Ekonomskoj školi se zahvaljujemo na uspješnoj organizaciji takmičenja i srdačnom  gostoprimstvu.Takmičenju su pored domaćina, direktorice škole Nade Vujić, prisustvovali   mentori  Ljubiša Rokić  i Nada  Dimkov,  Zdravko Šunkić-ispred Civitasa, Miladin Ilić, Mirjana Miljanović i  Mirela Tišma- Kalinić  kao sudije.

F O T O