Dragana Palić, prof. u Hemijsko-prehrambeno tehnološkoj školi Beograd održala je predavanje na temu “Realizacija praktične nastave u mesarstvu”.
Predavanje je održala prvom i drugom odjeljenju, smjer mesar.

Interes učenika je bio veliki te postavljana su mnoga pitanja.