29-12-2017

U petak, 29.12.2017. godine nastava  u drugoj smjeni počinje u 12, 00 časova.

Čas traje 30 minuta.

Edi Haneš, direktor