Radionica za preradu mlijeka u Poljoprivrednoj školi Banjaluka otvorena je-puštena u rad, petak 12.05.2017.god.

Radionica je adaptirani prostor u školi i opremljena u okviru prve faz implementacije projekta ” Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje knkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva” za koju je projektnu aplikaciju pripremila Gradska razvojna agencija  Banja Luka . Projekat je kandidovan na javni poziv za grantove USAID/SWEDEN  FARMA II proekta ispred projektnog partnerskog knzorcijuma koji čine:Poljoprivredna škola Banjaluka ,Gradska razvojna agencija Banja Luka i Tehnološki fakultet Banja Luka .

 
Cilj projekta je poboljšanje kokurentnosti i  pristupi tržištu kroz rad na unapređenju kvaliteta proizvoda i usklađvanje sa  važećim standardima , te kroz razvoj i unapređenje novih proizvoda i postizanje višeg stepena prerade. Projektom je predviđeno provođenje sledećih aktivnosti: adaptacija prostora za radionicu za preradu mlijeka,nabavka opreme potrebne za provođenje praktičnih vježbi u oblasti prerade mlijeka, mini pogon za preradu mlijeka , provođenje obuka profesora škole i zrada prijedloga programa osposobljavanja za prerađivače mlijeka,obuka prve faze farmera, provođenje praktične nastave za učenike škole i studente, te ciklus obuka o poslovnom planiranju, tržištu, marketingu i brendiranju te uspostavljanje nove monitoring šeme za farmere koji se žele baviti preradom na svom gazdinstvu.