Радионица о заштити биља организована је 22.11.2022. год. за ученике трећег разреда, занимање агротехничар и четвртог разреда, занимање пољопривредни техничар.

Радионицу је водио г. Eduardo Ucciero, агроном и фитосанитарни инспектор из Италије, а присуствовали су професори школе Богдана Кнежевић, Зорица Вуковић, Мирослава Пашић Пеулић и Биљана Беспаљко.

Предавање о важности заштите биља је дио планираних активности Twinning пројекта који финансира Европска унија EU4 FITO – BiH, који је примарно посвећен усклађивању законодавства БиХ с правном стечевином Европске уније у смислу заштите здравља биља.

Представници Пројекта су разговарали са ученицима, указано је на значај здравља биља на људе, животиње и на животну средину.

На крају посјете подијељен је промотивни материјал и направљено је неколико заједничких фотографија.

Више о пројекту