Povodom ovogodišnjeg obilježavanja „Međunarodnog dana djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT) – Girls in ICT Day!”, koji se u Republici Srpskoj obilježava od 2011. godine, Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Kompanija LANACO Banja Luka, Vas pozivaju na:

Događaj „Proširi svoje horizonte“ u srijedu, 15.05.2019. godine

od 10-12:00 časova u prostorijama

Tehnološkog centara LANACO Banja Luka

Veljka Mlađenovića bb (u krugu Incela)

78000 Banja Luka, Republika Srpska

U prilogu Vam dostavljamo saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske kao i Poziv na događaj „Proširi svoje horizonte“ povodom ovogodišnjeg obilježavanja „Međunarodnog dana djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT) – Girls in ICT Day!”2019 sa više informacija.

Poziv IKT

Saglasnost MPiK

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske

Vuka Karadžića 4

78 000 Banja Luka

Republika Srpska

protokol@gc.vladars.net

Telefon: 051/247-427, faks: 051/247-590

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx